Månad: december 2021

kryptonell.se - Allt om livsstil, hälsa och relationer

Att tänka på när ni letar efter nästa kontor.

När man tillbringar stora delar av dagen på kontoret är det viktigt att arbetsplatsen är så optimalt som möjligt. Kontoret måste vara tillräckligt stort för att alla ska få plats att arbeta och utrymmet måste ljust och luftigt och ventilationen måste vara tillräcklig för att alla de anställda ska kunna vistas i utrymmet. Ett bra …

Ta hand om ditt yttre

Det inre är det som betyder mest hos en människa och värdet sitter inte i utseendet. Men det yttre ska inte förringas, det har stor betydelse för en människas välmående. Huden är kroppens största organ och en viktig del i utseendet. Att ta hand om din hud är viktigt, speciellt hyn i ansiktet. Att fokusera …

Förbättra relationen med dig själv

Relationen till dig själv är den viktigaste av alla relationer. Men att inte tycka om sin egen spegel bild är väldigt vanligt. Det är dig själv du ska leva med hela livet och just därför är relationen till dig själv så himla viktig. Om du inte älskar dig själv och din kropp är det dags …