Att tänka på när ni letar efter nästa kontor.

Att tänka på när ni letar efter nästa kontor.

När man tillbringar stora delar av dagen på kontoret är det viktigt att arbetsplatsen är så optimalt som möjligt. Kontoret måste vara tillräckligt stort för att alla ska få plats att arbeta och utrymmet måste ljust och luftigt och ventilationen måste vara tillräcklig för att alla de anställda ska kunna vistas i utrymmet. Ett bra sätt att leta efter bra kontor är att använda sig av ett kontorshotell. Kontorshotellet https://workaround.io/ hyr ut moderna kontor i fina lägen. De hyr ut i de flesta större städer och man kan ställa in sökningen både på stad och hur många platser man behöver för sitt kontor.

Arbetsmiljö på kontoret

Det finns många restriktioner att hålla sig till när man letar efter rätt kontor till sina anställda. En bra idé är att fundera över vilken typ av kontor som passar bäst för verksamheten. Passar det bäst med ett öppet kontorslandskap där det är lättare att kommunicera med varandra eller passar det bättre med ett kontor med möjligheter till avskiljning, eller så kanske flexkontor fungerar bäst, där man kan välja mellan att sitta tillsammans med andra eller att arbeta ensam. Vilket kontor som passar bäst beror i första hand på vilka arbetsuppgifter som finns i verksamheten, öppna kontorslandskap lämpar sig exempelvis bäst när man arbetar i projekt eller arbetar med en rad olika arbetsuppgifter, medan avskilda kontor passar bättre när man exempelvis pratar i telefon eller har arbetsuppgifter som kräver större koncentrationsförmåga, som att tala i telefon eller att skriva rapporter.

Öppna kontor har blivit allt vanligare eftersom det finns en utbredd föreställning om att det öppna kontorslandskapet skulle främja kreativitet, men en enkät från tidningen Universitetsläraren tyder på att det ökande antalet kontorslandskap på lärosätena stressar de anställda och gör att de inte vågar tala högt eftersom de är rädda att störa de andra. På lärosäten har det dessutom traditionellt varit vanligast att arbeta på enskilda kontor eller hemifrån.

Coworking – en lösning för frilansare

Coworking är en relativt ny företeelse som blivit vanligare i takt med att gig-ekonomin, när man arbetar som frilansare eller som konsult istället för att vara fast anställd, blivit vanligare. Coworking innebär att flera frilansare arbetar i samma kontorslokal. Fördelarna med detta är att arbetet inte blir så ensamt och att man kan nätverka med andra i liknande branscher som en själv. Dessa kontorslokaler brukar vara flexkontor, alltså där man kan välja mellan att arbeta självständigt eller att sitta tillsammans med andra.